Om os


Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er etableret som en mellemsektororganisation og er herigennem som integreret del af opgaveporteføljen gearet til at holde sig ajour og agere på den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene.
 

Erhvervscentret, som er Ringkøbing Fjord Erhvervsråds operative arm, råder over en projektorganisation med betydelig erfaring i drift af erhvervsrettede projekter. Der kan dokumenteres erfaring med gennemførelse af projekter i nationalt, regionalt, kommunalt og EU-regi, herunder erfaring fra evaluering af flere socialfondprojekter.
 

Erhvervscentret løser erhvervsserviceopgaver for virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune og bidrager til at udvikle rammer og muligheder for områdets erhvervsliv.

 • Vores førsteprioritet er arbejdskraft, herunder løsning af nogle af de udfordringer, der er forbundet med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Virksomheder i kommunen skal sikres adgang til den fornødne arbejdskraft - og arbejdsstyrken skal have et uddannelsesniveau, der modsvarer virksomhedernes behov.
   
 • Vi arbejder for, at antallet af iværksættere - og især vækstiværksættere - i kommunen stiger år for år – og at iværksætterne får rammer og rådgivning, der sikrer en høj overlevelsesrate.
   
 • Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem virksomheder, virksomhedsklynger, forskningsmiljøer og offentlige myndigheder, således at virksomhedernes innovative potentiale bliver realiseret.
   
 • Det er centralt for os at sikre de fornødne IKT rammer - og bistå med vejledning, så virksomhederne udnytter disse muligheder fuldt ud. Der skal sættes fokus på anvendelse af højteknologi i produktionen og i virksomhedernes produkter.
   
 • Endelig er det vort mål at bidrage til, at Ringkøbing-Skjern kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bosætte sig - og et naturligt og gunstigt område at drive virksomhed i.


Læs mere

Om vores indsatsområder

Bliv medlem

Ønsker du at blive en del af det erhvervspolitiske netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune og få indflydelse på den førte erhvervspolitik?

Bliv medlem nu!

 

Kontakt os

Erhvervscentret
Ånumvej 28
6900 Skjern
CVR. nr. 26 39 79 28
T 99752600
ec@erhvervscentret.dk

   Kontakt os nu!

 

Sociale medier